Varmeanlegg

Det finnes mange ulike løsninger for boligvarme enten du skal bygge nytt eller rehabilitere en eldre bolig.
Hvilken løsning som er den beste for din bolig avhenger blant annet av boligens konstruksjon, beliggenhet, grunn- og værforhold der du bor og ønsket investeringsnivå.

Vannbåren varme

Foss VVS kan tilby installasjon av vannbåren varme.  Varmesløyfer monteres i gulvet og gir god gulvvarme,  som er svært populært grunnet høy komfort, godt inneklima, usynlighet og fleksibilitet mht. innredning.

Ønsker du mer informasjon om vannbåren varme, kontakt oss på post@fossvvs.no eller telefon 93 81 28 65