Varmepumper

Salget av varmepumper i Norge har eksplodert. Og stadig flere investerer i en varmepumpe. En varmepumpe er en miljøvennlig investering som gjør at du kan redusere strømbruket.

Hva er en varmepumpe?

En varmepumpe er et apparat som drar nytte at energien i kalde omgivelser utenfor huset og flytter varme herfra for å varme opp innsiden av boligen din. Denne prosessen kalles varmepumping. Bruksområdene som varmepumper anvendes i er mange. Det finnes mange ulike typer varmepumper, vi leverer luft/vann og væske/vann eller vann/vann som noen også kaller det.

luft-vann varmepumpe

For deg som bor i bolig med vannbåren gulvvarme eller radiatorer, kan luft/vann varmepumpe være et godt alternativ.
Du kan enten beholde eksisterende system (oljefyr eller elkassett) som reserve til kalde dager, men husk at det er varslet forbud mot å fyre med fossil olje fra 2020,
eller du kan bytte til en type varmepumpe hvor alle funksjoner er samlet i samme enhet.
Luft/vann omdanner energi fra uteluften og avgir varme via boligens vannbårne varmesystem (gulvvarme, radiator eller konvektorer).

Noen modeller kan også produsere varmtvann. Dette alternativet er et fulldekkende varmesystem. Med disse varmepumpene får du igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører. Til sammenligning kan en luft/luft varmepumpe kun benyttes som et supplement til annen type oppvarming, og kan ikke produsere varmtvann.

Væske-vann varmepumpe

Vann til vann varmepumpe er det beste alternativet hvis du er opptatt av energisparing. Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer. Et fulldekkende varmesystem. En væske/vann varmepumpe henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange. Varmen overføres deretter til boligens vannbårne varmesystem. Varmepumpen kan dekke behovet for energi både til oppvarming og varmtvann hele året.

Generelt kan vi si at en luft/vann- eller væske/vann-varmepumpe fra en anerkjent produsent har en levetid på 15 til 25 år, men det er noen variasjoner mellom ulike modeller og fabrikater.  Norges astma- og allergiforbund anbefaler vannbåren varme for et best mulig innemiljø i boligen.

Støtte til utskifting av oljefyr

Det finnes gode tilskuddsordninger fra stat og kommune når man bytter til miljøvennlige oppvarmingskilder i boligen. Man kan søke Enova om tilskuddstøtte på konvertering av oljefyringsanlegg til varmepumpe. Enova gir tilbake 25 % av totalkostnad, maks 20 000,- kroner i tilskudd ved bytte til væske-vann varmepumpe, mens det er maks 10.000,- ved bytte til luft-vann varmepumpe. Har varmepumpa energimåler for strøm- og varme, økes maksbeløpet til henholdsvis 30.000,- og 20.000,- Dessuten gir flere kommuner, blant annet Oslo, ekstra tilskudd hvis oljefyren kastes ut (kr 10 000,-).

Omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme gir Enova 20 % av totalkostnaden i støtte som gjelder for hele landet. Det er viktig å sjekke med kommunen der man bor om de har tilskuddsordninger.

Foss VVS AS utfører installasjon av varmepumper for bedrifter, borettslag og privatpersoner i Bergen og Hordaland. Kontakt oss for mer informasjon på post@fossvvs.no eller telefon 93 81 28 65